Overzicht evenementen 2014
Avondshopping 18 December 2014

Tijdens de avond op 18 December van 18u. tem 21u30. zijn de winkels in van de Koninklijke Dekenij Sint-Pietersstation open.
Speciale actie:
Tijdens het winkelen zal u een bon ontvangen bij de deelnemende winkeliers Food en non-food.
Hiermee kan u een prijs winnen.
De loting zal doorgaan tijdens de nieuwjaarsreceptie op 23 januari.

Hopelijk bent u de gelukkige winnaar van dit kleinnood !
Deelnemende handelaars:
Alga
Alles op eten
Brazza café
Café monopole
Galerie du Bonheur
Limerick
Lingerie Herela
Manacor
Okapi
Omnitravel
Paul's Boutique
The Mix
The Rambler
Toko
Toulouse
Wakame
Nocturne 18 December 2014


Wedstrijd: Bij aankoop in een deelnemende handelszaak ontvangt de klant een bonnetje. Dit bonnetje wordt ingevuld door de klant en gedeponeerd in een doos. Op vrijdag 23 januari worden de winnaars bekend gemaakt op onze nieuwjaarsreceptie! Hier worden ook alle leden van de dekenij op uitgenodigd. De winnaars worden persoonlijk verwittigd en er komt een 2de affiche met de prijzen en de winnaars op vermeld.

Historiek van de Koninklijke Dekenijen

In de 13e eeuw ontstaat een spontane behoefte onder bij elkaar wonende mensen om, in de anonimiteit van de grote stad, een herkenbare samenleving te organiseren waar orde, veiligheid en geborgenheid heerst: de “gebuurte”.
Op het einde van de 16e eeuw schakelt het stadsbestuur de ongeveer 200 gebuurten volledig in als een overheidsraderwerk. De deken wordt in die zin handig gebruikt als verbindingsman tussen schepenen en de man in de straat. Nadien verloor deze vooropstelling zijn doel. Pas in 1804 na dat de Franse Revolutie alle instellingen van het Ancien Regime had afgeschaft, werden de gebuurten op 15 november 1804 weer in ere hersteld met een weliswaar engere bevoegdheid.Op 8 februari 1903 wordt overgegaan tot de oprichting van de “Bond van dekens en baljuws”, later “Officiële Dekenbond van Gent”, als overkoepelend orgaan van alle dekenijen.
In 1947 na de tweede wereldoorlog kregen de dekenijen een 21de eeuw statuut : “Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de Stad Gent”, ook Opperdekenij genoemd.
In 1948 overhandigt het college van burgemeester en schepenen aan het verbond een oorkonde waarbij het K.V.G.D.G. het privilege krijgt om dekenijen te erkennen en aan te stellen om als verzoeningskamer op te treden.
In 1963  neemt Koningin Fabiola officieel de titel aan van Beschermvrouw van het Verbond  der Dekenijen.
Gezien het grote aantal leden en de uitgebreide activiteiten acht het K.V.G.D.G. in 1967 het wenselijk haar rechtsvorm van feitelijke vereniging naar v.z.w. om te schakelen.
In 2003 viert Het Koninklijk Verbond der Gebuurtedekenijen van de stad Gent haar 100 – jarig bestaan en telt 62 aangesloten leden.
In 2014 zijn er 57 dekenijen in actief, met ongeveer 750 bestuursleden en 16.000 leden over het volledige grondgebied van Gent.

 
Kerstsfeer Gent Sint Pieters

Tijdens de kestdagen kan u de  handelszaken herkennen die lid zijn van de Dekenij Gent
Sint-Pieters aan hun rood kerstlint.
Samenstelling Nieuw bestuur en Deken
De dekenij Gent Sint-Pieters heeft een nieuw gezicht gekregen!

Etienne Flerick is al jaren de toonzetter van de Gilde van de Gentse Stroppendragers.
Hij ijvert steeds voor het gebruik van het authentieke Gents Dialect, alsook de typische Gentse gebruiken.
Ons dekenij bestuur is dan ook fier dat deze Gentenaar (in hart en nieren) de aanvoerder is van onze dekenij.

Het nieuwe aangestelde bestuur onder leiding van Deken Mr, Etienne Flerick, laat het toe een verse wind te laten waaien doorheen de stationspoort van Gent.

Het huidige bestuur is ook volledig vernieuwd. Penningmeester Melissa Vande Velde, stelt dat de volgende jaren de activiteiten u niet  onopgemerkt zullen voorbijgaan.
Er zijn doorheen het jaar verschillende aciviteiten gepland. Bezoek regelmatig deze site om uw voordeelbonnetjes op te halen. Maar ook om de laatste updates van onze evenementen te weten te komen
Wifi Hotspot
Gent Sint Pieters is uitgeroepen tot de plaats waar het meeste twitterberichtten worden verstuurd in Vlaanderen!
Niet te verwonderen door de gratis hotspot, maken veel studenten gretig gebruik van internet.
Zij verwittigen hun famillie, kennissen of geliefden van de aankomst, vertrek of vertraging van hun trein.

 Forum Oogpunt


Onze immer innemende Zanger Artiest

Luc De Vos is niet meer.
Er is stukje uit het hart Gent gerukt.
Onherstelbaar maar steeds in gedachten. We zullen je missen Luc.
We zeggen je geen vaarwel maar tot ziens.
 BuurtschoolJe bent op zoek naar een goede school voor je middelbare studies. Als je bij ons komt studeren, zorgen we er samen voor dat je tevreden bent met je keuze.
Onze kracht is dat we een grote school zijn met 4 kleine campussen. Zo combineren we de voordelen van een grote en stevige organisatie met een gezellige en familiale sfeer.

  Fiets infopunt


De grootste fietsenstalling bevindt zich aan de achterzijde van het Sint-Pietersstation, in de Sint-Denijslaan. U kunt uw fiets er gratis stallen in de vrije rekken, maar er is er ook een fietsenstalling met camerabewaking. Voor 10 euro kunt u een toegangsbadge kopen aan de loketten van het station. Eenmaal u een toegangsbadge heeft kunt u een abonnement nemen 
"klik hier voor meer info"